Sijil dan Pengiktirafan

PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN

Di dalam usaha memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat, Gano Excel sentiasa berusaha ke arah mencapai pengiktirafan peringkat tertinggi. Pengiktirafan yang diperolehi melambangkan kejayaan Gano Excel menghasilkan produk-produk berkualiti tinggi untuk manfaat bersama. Keyakinan badan-badan berwajib terhadap Gano Excel adalah bukti kukuh bahawa perniagaan Gano Excel akan mampu terus berkembang pesat.

SIJI-SIJIL & PENGIKTIRAFAN

Lesen Akta Jualan Langsung (AJL 93850)
Direct Selling Association of Malaysia
Ministry of Health Malaysia
Ministry of Health Thailand
Ministry of Health Indonesia
Ministry of Health Singapore
USM Innovation & Consultancy Centre
Australian Quarantine & Inspection Service
Singapore Productivity & Standard Board
Drug Control Authority
Chemical Laboratory
Biochem Laboratories
Bureau of Food & Drugs

ISO 9001:2000
Federation of Malaysian Manufacturers
Hazard Control And Critical Point (HACCP)
MESTI
Good Manufacturing Practice (GMP)